Modlitwa do Matki Boskiej od spraw beznadziejnych

Modlitwa od spraw beznadziejnych to modlitwa, która jest skierowana do Boga lub innych świętych w intencji uzyskania pomocy w sytuacji, która wydaje się być beznadziejna lub bez wyjścia. W takich chwilach ludzie często szukają pocieszenia i wsparcia w modlitwie, ponieważ uważają, że Bóg jest ich jedyną nadzieją i jedynym źródłem siły.

Oto przykład modlitwy od spraw beznadziejnych:

„Boże, wiem, że jesteś ze mną w każdej chwili, nawet wtedy, gdy czuję się bezradny i bez nadziei. Proszę Cię, daj mi siłę i mądrość, abym mógł pokonać te trudności, które stoją przede mną. Niech Twoja miłość i Twoja moc będą ze mną, abym mógł znaleźć wyjście z tej sytuacji. Wierzę, że wszystko jest możliwe dla Ciebie, dlatego proszę Cię, pomóż mi znaleźć nadzieję i ufność w Twojej obecności. Amen.”

Modlitwa za wstawiennictwem Maryi od spraw niemożliwych

„O Święta Matko Boga i Matko nasza!
Oddajemy Ci cześć w tym cudownym wezwaniu
Matki Bożej od Spraw Niemożliwych,
ponieważ Ty jesteś Matką Boga, Dziewicą,
Matką i Niepokalanym Poczęciem.
Tymi przymiotami nie zostało obdarzone
żadne inne stworzenie.

O Dziewicza Matko Boga i Matko nasza!
Zwracamy się do Ciebie w naszych pokornych błaganiach:
ratuj głodnych i ubogich,
daj zdrowie chorym na ciele i duszy,
umocnij słabych i pociesz strapionych.

Prosimy Cię także w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
Weź w opiekę wszystkie wspólnoty,
które praktykują wiarę i miłość bliźniego.
Wspieraj papieża, biskupów i cały waleczny
lud Kościoła oraz naszego państwa.
Pomóż nam rządzić sprawiedliwie i z miłością.

Teraz klękam przed Tobą, Maryjo od Spraw Niemożliwych
i zobowiązuję się do odprawienia tej nowenny,
abyś Ty uprosiła dla mnie u Twego Boskiego Syna
łaskę, o którą teraz Cię błagam…
(wymień łaskę)  

Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu.

Maryjo, Matko Boga, módl się za mnie.
Maryjo, Dziewico i Matko, módl się za nami.
Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Maryjo, Najświętsza Panno od Spraw Niemożliwych, módl się za nami.

Amen.”

Modlitwa do Matki Boskiej nieustającej pomocy

„O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję… (Twoja prośba).

Ty wiesz, o Matko Prze błogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.”

Litania do Matki Boskiej nieustającej pomocy

Modlitwa do Matki Boskiej

„Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska
Matko Miłosierdzia
Tronie Łaski Bożej
Pośredniczko naszego zbawienia
Arko wiecznego pokoju
Wsparcie w naszych nieszczęściach
Podporo Kościoła
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony
Przewodniczko chrześcijan
Miłośniczko serc czystych
Kotwico naszej nadziei
Ucieczko uciśnionych
Pocieszycielko utrapionych
Obrończyni grzeszników
Porcie rozbitków
Nadziejo zrozpaczonych
Opiekunko rodzin
Strażniczko młodzieży
Podporo wdów
Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Bramo do przybytków niebieskich
Królowo nieba i ziemi

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W: I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.”

Modlitewnik

Modlitewnik

Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie – ebook ks. Leszek Smoliński

Klikając w link wspierasz apostle.pl

(Visited 71 869 times, 100 visits today)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *