Modlitwa do Ojca Pio 9 dni

Nowenna do Ojca Pio składa się z dziewięciu dni nabożeństwa, podczas których każdego dnia odmawiamy krótką modlitwę. Modlitwy te składają się zazwyczaj z trzech lub czterech zdań i kończą się modlitwą Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Każdego dnia jako część naszej modlitwy proponujemy konkretną intencję. Pomocne może być posiadanie pod ręką wydrukowanej kopii nowenny, aby móc śledzić jej przebieg. Nowenna do Ojca Pio trwa tylko około pięciu minut i może być powtarzana w cyklach dziewięciodniowych. Niektórzy ludzie decydują się również na modlitwę do innych świętych poprzez nowenny lub litanie, albo poprzez ofiarowanie swoich osobistych modlitw i prośbę o wstawiennictwo danego świętego. W tym celu wystarczy na końcu modlitwy wypowiedzieć krótką inwokację, taką jak „Ojcze Pio, módl się za nami”.

Dzień pierwszy

Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu, że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, abym w mojej trudnej sprawie (intencja), którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień drugi

Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy „staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka”, by „wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga”. Ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji (intencja), którą ci przedkładam.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień trzeci

Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mnie w moich trudnościach (intencja) i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień czwarty

Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je „jako los wybranych dusz” i „dar prowadzący do zbawienia”, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę (intencja).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień piąty

Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykła zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, „że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany”, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy „budzi się nadzieja”, bądź ze mną w moim doświadczeniu (intencja), abym ufał w miłość Bożą.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień szósty

Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że „gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba”, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę (intencja).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień siódmy

Ojciec Pio

Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniłeś, że „otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości”, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę (intencja).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień ósmy

Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, ze Bóg „nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go”, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar (intencja), o który cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty

Święty Ojcze Pio, Maryja była ci „Matką najmilszą„, Ją wysławiałeś „najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi”, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie (intencja).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitewnik

Modlitewnik

Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie – ebook ks. Leszek Smoliński

Klikając w link wspierasz apostle.pl!

(Visited 23 806 times, 2 visits today)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *