Modlitwa do św. Marka Ewangelisty

Św. Marek Ewangelista to jeden z czterech ewangelistów, którzy napisali Ewangelie w Nowym Testamencie. Jego Ewangelia, zwana również Ewangelią Marka, jest drugą po Ewangelii św. Mateusza i opowiada o życiu, nauczaniu, męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Św. Marek był uczniem św. Piotra i według tradycji, to właśnie on spisał nauki Piotra, które potem zostały spisane w Ewangelii. Jego Ewangelia skierowana była do chrześcijan w Rzymie i jest najkrótszą z czterech ewangelii.

Modlitwa do św. Marka

„Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.”

Modlitwa za wstawiennictwem św. Marka

„Boże, który łaską Swoją świętego Marka wzniosłeś do godności Ewangelisty, udziel i nam łaski, o którą Cię prosimy, abyśmy za jego wskazówkami w nauce Ewangelii świętej coraz więcej się utrwalali i za jego wstawiennictwem ­ uwolnij nas od wszelkich nieszczęść przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Litania do św. Marka Ewangelisty

Święty Marek Ewangelista

„Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Barnabo, módl się za nami.
Święty Marku Ewangelisto, módl się za nami.
Święty Marku, synu Marii, w której domu odbyła się Ostatnia Wieczerza, módl się za nami.
Święty Marku, ochrzczony przez Świętego Piotra Apostoła, módl się za nami.
Święty Marku, należący do pierwocin Kościoła Jerozolimskiego, módl się za nami.
Święty Marku, Duchem Świętym obdarzony, módl się za nami.
Święty Marku, natchniony Duchem Świętym nauczycielu, módl się za nami.
Święty Marku, całkowicie oddany sprawie Chrystusa, módl się za nami.
Święty Marku, towarzyszu podróży misyjnych Pawła i Barnaby, módl się za nami.
Święty Marku, apostole Antiochii, módl się za nami.
Święty Marku, naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Marku, miłośniku słowa Bożego, módl się za nami.
Święty Marku, współpracowniku Świętego Barnaby na Cyprze, módl się za nami.
Święty Marku, podporo Świętego Pawła w Rzymie, módl się za nami.
Święty Marku, założycielu Kościoła w Aleksandrii, módl się za nami.
Święty Marku, biskupie ochoczo siejący słowo Boże, módl się za nami.
Święty Marku, nawracający pogan, módl się za nami.
Święty Marku, przekazicielu katechez Świętego Piotra, módl się za nami.
Święty Marku, mężu najcierpliwszy, módl się za nami.
Święty Marku, nadzieją zmartwychwstania umocniony, módl się za nami.
Święty Marku, w miłości Bożej żyć pragnący, módl się za nami.
Święty Marku, przyjacielu dzieci i ubogich, módl się za nami.
Święty Marku, budowniczy królestwa Bożego na ziemi, módl się za nami.
Święty Marku, patronie pisarzy, módl się za nami.
Święty Marku, strzegący plonów ziemi, módl się za nami.
Święty Marku, ucieczko podczas klęsk żywiołowych, módl się za nami.
Święty Marku, upraszający dobrą pogodę, módl się za nami.
Święty Marku, przesławny męczenniku, módl się za nami.
Święty Marku, nasz potężny opiekunie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, Święty Marku, gorliwy świadku Chrystusa,
Abyśmy wiernie kroczyli drogą Bożych przykazań.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Twoje słowo dotarło do nas dzięki Świętemu Markowi Ewangeliście, pomnóż w nas wiarę, abyśmy przyjąwszy ewangeliczne nauki, do nich stosowali się w życiu.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

Modlitewnik

Modlitewnik

Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie – ebook ks. Leszek Smoliński

Klikając w link wspierasz apostle.pl!

(Visited 212 times, 1 visits today)