Modlitwa dziękczynna

Modlitwa dziękczynna jest formą modlitwy, w której wyraża się wdzięczność Bogu za otrzymane łaski i dobrodziejstwa. Jest ona uznawana za jeden ze sposobów na wyrażenie wdzięczności i uwielbienia dla Boga, a także na wyrażenie ufności w Jego miłość i opiekę. Modlitwa dziękczynna może być odmawiana indywidualnie lub w grupie i jest często częścią różnych rytuałów religijnych.

Uwielbienie Boga św. Franciszka z Asyżu

Ty jesteś jeden Święty, Panie Boże, który cuda czynisz (Ps 77,15).

Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.

poster
Ty jesteś w Trójcy Świętej Jedyny,
Pan Bóg, wszelkie dobro,
Ty jesteś dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1,9).

Ty jesteś miłością,
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością i umiarkowaniem,
Ty jesteś wszelkim bogactwem i dostatkiem.
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś opiekunem,
Ty jesteś stróżem i obrońcą,
Ty jesteś siłą,
Ty jesteś orzeźwieniem,
Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś wielką słodyczą naszą,
Ty jesteś pokojem naszym, Wielki i Prawdziwy Panie,

Boże wszechmogący, miłosierny Zbawicielu!

Modlitwa – uwielbienie Boga

Błogosławię Cię Ojcze Niebieski! To dzięki Twojej woli jestem tu, na ziemi. Usunąłeś z mych oczu zasłony i pozwoliłeś mi widzieć Prawdę. W swojej nieskończonej miłości wypełniłeś me serce pokorą, która pozwoliła, abym dla Ciebie porzucił to, co jak myślałem, osiągnąłem sam. Ty dałeś mi odwagę, abym porzucił znane i oddał się w ręce Tego, którego, jak sądziłem, nie znam.

Dzięki Ci składam za Twą nieskończoną dobroć, w której sprawiłeś, że na mojej drodze pojawiły się osoby, które swoim życiem potwierdzały, że istniejesz. Żywy, tu wśród nas. Każde takie spotkanie dodawało mi odwagi, wypełniało moje serce płomieniem miłości do Ciebie, przybliżało do naszego ponownego spotkania. Oduczałem się wуwczas tego świata a uczyłem Ciebie. Poznawałem, że czekasz w naszych sercach cierpliwie na nasz powrót. A ja z każdym takim spotkaniem nabierałem pewności, że nic i nikt nie może mnie od Ciebie oddzielić.

Mуj Ojcze Niebieski, ofiaruje Ci każdą sekundę mojego życia, każdy mуj oddech, każdy mуj gest. Ty wypełniasz moje serce spokojem i radością. Spokojem i radością, które nie przemijają, których jedyną przyczyną jesteś Ty. Spokojem i radością, przy których ziemskie doświadczenia wydają się jak sen, udający rzeczywistość, ale jednak nierzeczywisty, realny, ale jednak rozpływający się jak mgła w Twoim świetle.

Spraw, aby wszyscy Ci, którzy szukają Cię, znaleźli w Tobie odpocznienie. Daj im odwagę, aby dla Ciebie porzucili to, co wydaje się, że oddziela ich od Ciebie. Daj im wiarę, że nic i nikt nie może nas oddzielić od Twojego miłosierdzia. Pozwól im przebywać w Twojej cichej Obecności. Teraz i na wieki wieków

Modlitwa dziękczynna do Matki Bożej

matka boża

Przyjmij, o Potężna, Najczystsza Pani i Królowo nasza,
Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny,
które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy,
my słudzy Twoi niegodni.
Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia
nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś.
Przy Twoim udziale Pan zastępów jest z nami.
Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się
świętym Ciałem i Krwią najczystszą.
Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie,
przez Boga wysławiona, wspanialsza od Cherubinów
i czcigodniejsza od Serafinów.
W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico Najświętsza,
nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi,
byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli
i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni.
Aż do chwili ostatniej wstawiając się za nami,
zachowaj nas nienagannymi.
Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni,
Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata
składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie
teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.

(Visited 2 041 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *