Modlitwa o powodzenie w pracy

Modlitwa o powodzenie w pracy to forma modlitwy, która polega na proszeniu Boga o pomoc w znalezieniu dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy. Wiele osób modli się o to, aby znaleźć pracę, która pozwoli im na godne życie i spełnienie marzeń zawodowych. Modlitwa o powiedzenie w pracy może być także formą dziękczynienia za dotychczasowe doświadczenia zawodowe i proszenia o błogosławieństwo w kontynuowaniu kariery zawodowej.

Modlitwa o powiedzenie w pracy jest szczególnie ważna dla osób, które są bezrobotne lub poszukują lepszej pracy. Może to być trudne i frustrujące doświadczenie, dlatego warto szukać oparcia i pocieszenia w modlitwie. Prośba o pomoc w znalezieniu pracy może być skierowana do różnych świętych, takich jak św. Józef, patron pracy i rodziny, czy też św. Pio, który uważany jest za orędownika w sprawach trudnych i beznadziejnych.

Modlitwa o powodzenie w pracy może być także okazją do refleksji nad swoimi talentami i zainteresowaniami oraz proszenia o wskazówki co do tego, jaki zawód wybrać. Warto pamiętać, że modlitwa to nie tylko proszenie o pomoc, ale także dziękczynienie i ufność w Boże prowadzenie. W modlitwie o powiedzenie w pracy można więc także dziękować za dotychczasowe doświadczenia zawodowe i zaufać, że Bóg prowadzi nas ku dobremu celowi.

Modlitwa do Anioła Stróża o pracę

„Wzywam mojego Anioła Stróża, aby dotknął mojego przeznaczenia, aby skierował moje ścieżki ku pomyślności i powodzeniu. Kiedy mój Anioł Stróż mnie usłyszy, błogosławionym cudem moje życie nabierze nowego sensu i odniosę sukces w dzisiejszym biznesie, a w przyszłych sprawach nie będzie dla mnie przeszkód, bo ręka mojego Anioła Stróża mnie prowadzi. Amen.”

Modlitwa o szczęście w pracy do św. Tryfona

„Święty Męczennik Tryfon, nasz szybki pomocnik. Bądź moim pomocnikiem i obrońcą przed złymi demonami i przywódcą Królestwa Niebieskiego. Módl się do Wszechmogącego, aby dał mi radość z pracy, aby zawsze był obok mnie i spełniał swoje plany.”

Modlitwa o błogosławieństwo w pracy

Modlitwa o pracę

„Duchu Święty natchnij mnie. Boże Ojcze prowadź mnie. Jezu Chryste zmiłuj się.
Boże, spójrz na mnie i na pracę, którą wykonuję. Pragnę wypełniać swoje obowiązki w pracy jak najlepiej, dopomóż mi w tym. Pozwól, by owoce mojego wysiłku były dobre i obfite. Jeśli robię coś źle to poucz mnie delikatnie, bez „podcinania skrzydeł”. Jeśli robię coś dobrze to nie pozwól mi się wywyższać i przechwalać, ale nagródź mnie sprawiedliwie, aby nigdy nie zabrakło mi wewnętrznej siły do wypełniania swoich zadań.
Spójrz na osoby, z którymi współpracuję. Udziel nam łaski dobrej atmosfery w pracy. Daj nam wszystkim zdrowie i radość z wykonywanych czynności.
Wszelkie problemy, z którymi się borykamy – rozwiąż według Twojej woli, bo Ty wiesz co robić, aby było dobrze.
Boże, błogosław nam. Amen.”

Modlitwa poranna do św. Józefa

„Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.”

Modlitewnik

Modlitewnik

Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie – ebook ks. Leszek Smoliński

Klikając w link wspierasz apostle.pl!

(Visited 10 322 times, 22 visits today)