Modlitwy do Maryi Panny

Modlitwy do Maryi Panny to modlitwy, które składane są przez katolików do Matki Bożej, czyli Maryi. Są one często używane w celu proszenia o pomoc, wsparcie i opiekę oraz dziękczynienia za otrzymane łaski. W modlitwach tego rodzaju często używa się takich tytułów Maryi jak „Matka Boża”, „Matko Boża” czy „Najświętsza Panna Maria”. Najsłynniejszą modlitwą do Maryi jest „Anioł Pański” .

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Wspomagaj, Panie, lud, który pokrzepiłeś Ciałem i Krwią swoją, i za pośrednictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, i osłaniaj opieką wszystkie jego dzieła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

Matko życia, Maryjo

Matko życia, Maryjo.
Matko moich narodzin
z niewoli grzechu.
Matko powstania ze snu
śmierci, która sprawiasz,
Że budzącemu się człowiekowi
jaśnieje Chrystus.
Weź moje życie,
Weź moje życie
w swe dłonie i proszę,
Powiedz Ojcu niebieskiemu,
że jeszcze jedno małe serce
pragnie żyć jak Jego Syn,
Jego Syn.

Modlitwa Do Matki Bożej O Pomoc W Sprawach Materialnych

Modlitwy do Maryi Panny

Matko Boska Nieustającej Pomocy! Przekonani o Twej gotowości przyjścia nam z pomocą nie tylko w duchowych lecz i doczesnych potrzebach naszego życia, zwracamy się do Ciebie, nasza Droga Matko z pokornym i uniżonym sercem.
Ożywieni dziecięcym zaufaniem względem Twej dobroci i potęgi, ośmielamy się prosić o wsparcie w naszych kłopotach materialnych, z którymi na skutek niepomyślnego zbiegu okoliczności, nie możemy sobie poradzić. Nie pożądamy bogactw, lecz błagamy jedynie o pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów naszego życia zgodnych z wolą Twoją.

Wierzymy, potężna Matko Boga, że Jesteś Królową nieba i ziemi oraz narzędziem nieskończonej dobroci Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, że mocą tej wspaniałej godności wszelkie stworzenie podlega Twej Matczynej władzy.

Wierzymy, że Jesteś nie tylko bogata i hojna, lecz także niezrównanie dobra i życzliwa dla wszystkich kochających Cię czcicieli. Racz wesprzeć nas Maryjo w naszych doczesnych potrzebach, które obecnie nas gnębią, a będziemy wdzięcznym sercem głosić chwałę Twoją.
Amen.

(Visited 1 110 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *