Religia w szkole – jak wytłumaczyć jej istotę dziecku?

Nowy rok szkolny to szereg wyzwań dla każdego ucznia. Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży, które od września rozpoczną naukę w zupełnie innym otoczeniu szkolnym. Nieznane środowisko i nowe przedmioty mogą być dla najmłodszych dużym stresorem, dlatego warto przygotować swoje pociechy do kolejnych wyzwań. Zalicza się do nich również naukę religii, która zupełnie różni się od pozostałych przedmiotów szkolnych.

Jak wytłumaczyć dzieciom sens lekcji religii?

Nauka religii w szkole to nie tylko przyswajanie ustalonych przez Kościół katolicki prawd wiary. Religia jako przedmiot szkolny obejmuje swoim zakresem również szeroko rozumianą moralność i etykę, tworząc tym samym przestrzeń do swobodnego wyrażania swoich poglądów oraz postaw. Aspekt ten jest szczególnie istotny w przypadku rodzin, w których uczestnictwo w nabożeństwach ma charakter sporadyczny, przez co dziecko nie wykształciło u siebie nawyku regularnej obecności we wspólnocie kościelnej. W ten sposób można zatem wytłumaczyć najmłodszym sens uczęszczania na lekcje religii, które nie są wyłącznie przedłużeniem mszy świętych. Na lekcjach z tego przedmiotu poruszane są bowiem uniwersalne kwestie filozoficzno-moralne, takie jak na przykład pojęcia dobra i zła, uduchowienia oraz przebaczania. Dla dziecka religia może stać się zatem obszarem nauki, który będzie równie ważny, jak matematyka czy fizyka. Na katechezach dziecko będzie bowiem uczyło się podstawowych wartości etycznych, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu jego sposobu postrzegania świata.

Czy młodzi ludzie są w stanie zrozumieć religię?

Dyskusyjną kwestią jest sam fakt nauczania dzieci religii. Według niektórych krytyków takiego rozwiązania uczniowie początkowych klas szkoły podstawowej nie są w stanie pojąć samego aspektu wiary lub znaczenia biblijnych przypowieści. Okazuje się jednak, że kluczową rolę odgrywa w tym przypadku odpowiedni sposób prowadzenia katechez oraz wykorzystanie optymalnych materiałów dydaktycznych. Historia Jezusa jest przepełniona uniwersalnymi, alegorycznymi znaczeniami, które są aktualne od wieków. Nauka religii nie jest czymś prostym i oczywistym, jednak odpowiedni dobór programu pozwala dzieciom zrozumieć istotę tego przedmiotu szkolnego. Przydatne okazują się niektóre serie podręczników, takie jak na przykład „Bóg wskazuje nam drogę”, w których poziom zaawansowania treści rośnie wraz z rozwojem dzieci i młodzieży. W ten sposób kształtowanie wiary i zasad moralnych nie ma charakteru skokowego, lecz odbywa się w płynny i naturalny sposób. Samodzielne wdrożenie dziecka do wspólnoty Kościoła to ogromne wyzwanie, dlatego warto zdecydować się na odpowiednie pomoce – nie tylko modlitewniki, ale też książki do religii, które dla najmłodszych będą przewodnikami w świecie wiary.

W jaki sposób tłumaczyć dziecku religię?

Najczęstszym błędem, jaki popełniają rodzice podczas domowego nauczania religii, jest „sztywne” trzymanie się materiału wyjściowego. Pismo Święte stanowi bazę i niewyczerpane źródło inspiracji, jednak morały, wnioski i metafory w nim zawarte można swobodnie odnosić do życia codziennego. W taki sposób najmłodszym zdecydowanie łatwiej pojąć sens życia, śmierci na krzyżu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Z tego powodu zastąpienie referowania dokładnego przebiegu treści Nowego Testamentu uniwersalnymi wartościami dobra, nadziei i miłosierdzia z reguły przynosi wymierne rezultaty. Nauka jest najłatwiej przyswajalna w odniesieniu do przykładów, dlatego im bardziej dzieci i młodzież będą stymulowane do abstrakcyjno-filozoficznego myślenia, tym bardziej religia jako przedmiot będzie w rzeczywisty sposób wpływała na ich życie. Warto wziąć pod uwagę indywidualne preferencje każdego dziecka, jednak w większości przypadków odchodzenie od „starych metod” nauczania wiary przynosi korzyści. Lekcje religii mają być bowiem impulsem, który będzie skutkował momentem refleksji i zastanowienia. Nauka na pamięć treści modlitewników to przeżytek, ponieważ współczesnym kluczem do sukcesu w nauczania tego przedmiotu jest pokazanie uczniom, że Pismo Święte oraz morały z niego płynące mają rzeczywisty i wciąż aktualny sens.

Artykuł sponsorowany

(Visited 36 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *