Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Przez setki lat naród polski był zjednoczony narodowym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Nawet kiedy Polska została wymazana z mapy świata, wiara Polaków była podtrzymywana przez wspólną miłość do Matki Bożej.

Czym jest święto?

Ta miłość do Matki Bożej jest najczęściej wyrażana w cudownym obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, który był w Polsce od XIV wieku.

Aby jeszcze bardziej umocnić tę miłość, przywódcy Polski wielokrotnie w historii kraju koronowali ją na królową.

Na przykład, jak podaje Catholic New Agency, Matka Boska Częstochowska „została koronowana na Królową i Obrończynię Polski przez króla Jana II Kazimierza w 1652 roku [po czym nastąpiła kanoniczna koronacja… przez Klemensa XI 8 września 1717 roku”.

Według Zenita, „Maryja została ogłoszona Królową Polski przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów”. Polski kapłan ks. Paweł Rytel-Andrianik wyjaśnił, że „W tym czasie nie tylko Kościół w Polsce, ale i cały Naród zdał sobie sprawę, że w ciągu tych 123 lat zaborów to właśnie miłość i oddanie Maryi były spoiwem łączącym Polaków, mimo że państwo polskie nie istniało na mapie Europy. To Ona przeprowadziła nas przez najczarniejsze wydarzenia w historii naszego Narodu. Dlatego Maryja jest Matką Niepodległości naszej Ojczyzny”.

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Jej królowa nad Polską została jeszcze bardziej umocniona w 1923 roku, kiedy papież Pius XI ustanowił dzień 3 maja świętem Matki Bożej Królowej Polski. Zbiega się ono z „Dniem Konstytucji” w Polsce, dniem upamiętniającym wydarzenia z 3 maja 1791 roku, kiedy to Polska ustanowiła swoją pierwszą konstytucję.

Niedawno, w 2017 roku, polski parlament ogłosił rok 2017 „Rokiem Jubileuszowym” dla kraju, honorując 300. rocznicę pierwszej kanonicznej koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Naród polski zawsze uznawał kluczową rolę, jaką Maryja Dziewica odgrywa w jego życiu, i to, że jest Ona matczyną opiekunką, chroniącą jego wiarę w czasie najcięższych prób, jakie mogą spotkać każdego człowieka.

(Visited 87 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *